หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย 9 ธ.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45น.
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย 9 ธ.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45น.
3 265 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย 9 ธ.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45น.
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย 9 ธ.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45น.
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย 9 ธ.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45น.
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย 9 ธ.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45น.
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย 9 ธ.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45น.
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย 9 ธ.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45น.
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย 10 ธ.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45น.
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย 10 ธ.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45น.
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย 10 ธ.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45น.
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย 9 ธ.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45น.
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย 10 ธ.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45น.
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย 10 ธ.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45น.
15 313 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย 10 ธ.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.45น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :sillapasouth65@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]