หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ห้อง 6301 10 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 15

11 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 16 - 30
09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00-08.45น.
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ห้อง 6303 10 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 15

11 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 16 - 30
09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00-08.45น.
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ห้อง 6201 9 ธ.ค. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00-08.45น.
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ห้อง 6202 9 ธ.ค. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00-08.45น.
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ห้อง 6203 9 ธ.ค. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00-08.45น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :sillapasouth65@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]