หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ลานสหวิทยาคาร 11 ธ.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ลานวิทยาศาสตร์ ชั้น 1-2 11 ธ.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ลานสหวิทยาคาร 10 ธ.ค. 2558 13.00-16.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ลานวิทยาศาสตร์ ชั้น 1-2 10 ธ.ค. 2558 13.00-16.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ลานสหวิทยาคาร 10 ธ.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ลานวิทยาศาสตร์ ชั้น 1-2 10 ธ.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ โถงห้องประชุม 9 ธ.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ โรงอาหาร 10 ธ.ค. 2558 13.00-16.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ โถงห้องประชุม 9 ธ.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ลานสหวิทยาคาร 11 ธ.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ โถงห้องประชุม 11 ธ.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ โถงห้องประชุม 11 ธ.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ลานถนนหน้าเสาธง 9 ธ.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ลานถนนหน้าเสาธง 9 ธ.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ลานถนนหน้าเสาธง 10 ธ.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ โรงอาหาร 11 ธ.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ โรงอาหาร 9 ธ.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ โรงอาหาร 10 ธ.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง


ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :sillapasouth65@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]