หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 10 ธ.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 11 ธ.ค. 2558 09.00-11.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
3 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 10 ธ.ค. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
4 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 10 ธ.ค. 2558 09.00-14.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
5 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 10 ธ.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
6 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเทพชุมนุม 9 ธ.ค. 2558 09.00-14.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
7 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 11 ธ.ค. 2558 09.00-14.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
8 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเทพชุมนุม 10 ธ.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
9 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 9 ธ.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
10 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 9 ธ.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
11 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 9 ธ.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
12 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 9 ธ.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง


ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :sillapasouth65@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]