หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ ศาลากลางน้ำ 9 ธ.ค. 2558 09.30-17.00 รายงานตัว เวลา 08.30 น.
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ หน้าลานพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 9 ธ.ค. 2558 09.30-17.00 รายงานตัว เวลา 08.30 น.
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ หน้าลานพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 10 ธ.ค. 2558 09.30-17.00 รายงานตัว เวลา 08.30 น.
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ห้อง ประชุมชัยพฤกษ์ 10 ธ.ค. 2558 09.00-15.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
5 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ อาคารกิจกรรม1-2 10 ธ.ค. 2558 09.00-15.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง


ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :sillapasouth65@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]