หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 43 39 95.12% 1 2.44% 0 0% 1 2.44% 41
2 โรงเรียนสตรียะลา 36 26 89.66% 1 3.45% 2 6.9% 0 0% 29
3 โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” 19 14 100% 0 0% 0 0% 0 0% 14
4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
5 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง 2 14 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
6 โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ 11 7 70% 1 10% 1 10% 1 10% 10
7 โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา 13 5 50% 3 30% 0 0% 2 20% 10
9 โรงเรียนกาบังพิทยาคม 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
10 โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
11 โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
12 โรงเรียนบันนังสตาวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
13 โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]