หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
ณ จังหวัดยะลา
ระหว่าง วันที่ ... เดือน ... พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 101 ล 6 ต.ค. 2558
-
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 101 ล 6 ต.ค. 2558
-
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 101 ล 6 ต.ค. 2558
-
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 101 ล 6 ต.ค. 2558
-
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 101 ล 6 ต.ค. 2558
-
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 101 ล 6 ต.ค. 2558
-
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 101 ล 6 ต.ค. 2558
-
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 101 ล 6 ต.ค. 2558
-
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 101 ล 6 ต.ค. 2558
-
10 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 101 ล 6 ต.ค. 2558
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]