หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
ณ จังหวัดยะลา
ระหว่าง วันที่ ... เดือน ... พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 741 6 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
-
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 741 6 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
-
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 732 6 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
-
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 732 6 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
-
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 711 6 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
-
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 711 6 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
-
7 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 711 6 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
-
8 050 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 711 6 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
-
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 712 6 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
-
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 712 6 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
-
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 712 6 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
-
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง บริเวณลานโต๊ะหินขัดหน้าอาคาร 7 6 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
-
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง บริเวณลานโต๊ะหินขัดหน้าอาคาร 7 6 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]