หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
ณ จังหวัดยะลา
ระหว่าง วันที่ ... เดือน ... พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 648 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 6 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
-
2 649 ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 6 ต.ค. 2558
-
3 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 6 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
-
4 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรียะลา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 6 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]