หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
ณ จังหวัดยะลา
ระหว่าง วันที่ ... เดือน ... พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 163 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 6 ต.ค. 2558
-
2 166 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 6 ต.ค. 2558
-
3 627 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 6 ต.ค. 2558
-
4 628 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 6 ต.ค. 2558
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]