หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 60 37 75.51% 9 18.37% 3 6.12% 0 0% 49
2 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 52 36 72% 10 20% 2 4% 2 4% 50
3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 55 36 69.23% 6 11.54% 4 7.69% 6 11.54% 52
4 โรงเรียนสภาราชินี 2 59 35 63.64% 10 18.18% 6 10.91% 4 7.27% 55
5 โรงเรียนกันตังพิทยากร 56 29 59.18% 16 32.65% 2 4.08% 2 4.08% 49
6 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 50 29 63.04% 10 21.74% 4 8.7% 3 6.52% 46
7 โรงเรียนบูรณะรำลึก 40 29 72.5% 6 15% 1 2.5% 4 10% 40
8 โรงเรียนห้วยยอด 43 25 64.1% 8 20.51% 3 7.69% 3 7.69% 39
9 โรงเรียนรัษฎา 34 18 56.25% 10 31.25% 3 9.38% 1 3.13% 32
10 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 41 17 54.84% 7 22.58% 5 16.13% 2 6.45% 31
11 โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 32 15 53.57% 8 28.57% 3 10.71% 2 7.14% 28
12 โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 25 15 68.18% 6 27.27% 1 4.55% 0 0% 22
13 โรงเรียนประชาวิทยา 28 13 48.15% 11 40.74% 1 3.7% 2 7.41% 27
14 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 30 12 44.44% 12 44.44% 2 7.41% 1 3.7% 27
15 โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม 35 12 42.86% 7 25% 5 17.86% 4 14.29% 28
16 โรงเรียนวังวิเศษ 28 12 50% 6 25% 3 12.5% 3 12.5% 24
17 โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 31 12 46.15% 5 19.23% 8 30.77% 1 3.85% 26
18 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 34 11 35.48% 12 38.71% 5 16.13% 3 9.68% 31
19 โรงเรียนดรุโณทัย 19 11 61.11% 5 27.78% 1 5.56% 1 5.56% 18
20 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 43 10 27.78% 11 30.56% 9 25% 6 16.67% 36
21 โรงเรียนตรังวิทยา 36 9 28.13% 14 43.75% 5 15.63% 4 12.5% 32
22 โรงเรียนปัญญาวิทย์ 33 9 31.03% 11 37.93% 7 24.14% 2 6.9% 29
23 โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 24 9 40.91% 7 31.82% 4 18.18% 2 9.09% 22
24 โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 31 8 30.77% 9 34.62% 5 19.23% 4 15.38% 26
25 โรงเรียนสามัคคีศึกษา 19 8 42.11% 6 31.58% 3 15.79% 2 10.53% 19
26 โรงเรียนนาโยงวิทยาคม 15 8 61.54% 3 23.08% 1 7.69% 1 7.69% 13
27 โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ 25 7 30.43% 5 21.74% 7 30.43% 4 17.39% 23
28 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 21 7 35% 5 25% 6 30% 2 10% 20
29 โรงเรียนบางดีวิทยาคม 22 6 27.27% 9 40.91% 4 18.18% 3 13.64% 22
30 โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ 19 6 31.58% 8 42.11% 3 15.79% 2 10.53% 19
31 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 24 6 35.29% 6 35.29% 4 23.53% 1 5.88% 17
32 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 13 6 54.55% 3 27.27% 2 18.18% 0 0% 11
33 โรงเรียนในเตาพิทยาคม 23 5 23.81% 9 42.86% 4 19.05% 3 14.29% 21
34 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 14 5 35.71% 5 35.71% 3 21.43% 1 7.14% 14
35 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 14 5 35.71% 5 35.71% 2 14.29% 2 14.29% 14
36 โรงเรียนพรศิริกุล 11 5 50% 5 50% 0 0% 0 0% 10
37 โรงเรียนน้ำผุด 21 4 23.53% 6 35.29% 5 29.41% 2 11.76% 17
38 โรงเรียนคันธพิทยาคาร 22 3 20% 9 60% 2 13.33% 1 6.67% 15
39 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 8 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
40 โรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
41 โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
42 โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ 10 0 0% 0 0% 0 0% 7 100% 7
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางลัดดาวรรณ ชุณหพิมล
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]