หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดตรัง
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 163 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคารศูนย์กีฬาชั้นล่าง 7 พ.ย. 2558 09.00 - 17.00
-
2 166 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคารศูนย์กีฬาชั้นล่าง 7 พ.ย. 2558 09.00 - 17.00
-
3 627 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ศูนย์กีฬาชั้นล่าง 7 พ.ย. 2558 09.00 - 16.30 น.
-
4 628 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ศูนย์กีฬาชั้นล่าง 7 พ.ย. 2558 09.00 - 16.30 น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางลัดดาวรรณ ชุณหพิมล
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]