หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดตรัง
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ สนามโรงเรียนวิเชียรมาตุ 6 พ.ย. 2558 08.30-12.00
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ สนามโรงเรียนวิเชียรมาตุ 6 พ.ย. 2558 08.30-12.00
-
3 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง อาคาร 5 ชั้น 5 ห้อง ห้องสมุด 6 พ.ย. 2558 08.30-15.30
-
4 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 5 ชั้น 8 ห้อง 581 6 พ.ย. 2558 08.30-15.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางลัดดาวรรณ ชุณหพิมล
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]