เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
6 พ.ย. 2558
7 พ.ย. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  smiley    ติดต่อผู้ดูแลระบบ
         0971729740
 
 
enlightenedรายการแข่งขันภาพยนตร์สั้น
ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันนำคอมพิวเตอร์พกพา (โน๊ตบุ๊ค) มาด้วยcheeky


                                                                                                                                                  ....................ขอบคุณค่ะ
 
  ประกาศ....เปลี่ยนสถานที่แข่งขัน
รายการแข่งขัน  ดนตรีไทย  
เดิม  แข่งขัน ห้องโสตฯกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
เปลี่ยนสถานที่ เป็น ห้องโรงฝึกงาน 3 
 
 
ขอเชิญประชุม
ขอเชิญคณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ทุกท่าน

ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ในวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2558  เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
 
 

laughขอเชิญประชุมlaugh

      ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
       ขอเชิญบุคคลตามประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ฯ ดังนี้
1.ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.13 (
จังหวัดตรัง)ทุกโรง

2.ประธานศูนย์การแข่งขัน+เลขานุการ

3.ประธานกรรมการ+เลขานุการ (คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทุกรายการ)

4.ประธานกรรมการ+เลขานุการ (คณะกรรมการรับลงทะเบียน)

5.ประธานกรรมการ+เลขานุการ (คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน)
 


 
 
 
devil ตัวอย่างหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน / เพิ่มตัวผู้เข้าแข่งขัน devil ดาวน์โหลดที่นี่
 
 

yesประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
เรื่อง แก้ไขประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดตรังno
ดาวน์โหลดที่นี่

 
 

heartประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดตรังheart ดาวน์โหลดที่นี่

 
 

สพม.13 ขยายวัน ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน-ครู แก้ไข/เปลี่ยนตัวนักเรียน จนถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2558 และพิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่10 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

 
 

กำหนดวันแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา จ.ตรัง

ระหว่างวันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน 2558  

ศูนย์แข่งขันโรงเรียนวิเชียรมาตุ

ศูนย์แข่งขันโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

และศูนย์แข่งขันโรงเรียนสภาราชินี 2

 
 

การลงทะเบียนนักเรียนและครูในโปรแกรม

ขอให้ทุกโรงเรียนที่ต้องการร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ลงทะเบียนนักเรียนและครูในแต่ละรายการแข่งขัน ได้ตั้งแต่บัดนี้-30 กันยายน 2558 ทั้งนี้ ให้ใช้ username และ password เดิม

 
 

.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขันระดับเขต  สพม.13 ตรัง :.   

smiley โรงเรียนส่งรายชื่อกรรมการไปศูนย์แข่งขัน  วันที่ 3-15 กันยายน 2558

smiley ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน  วันที่ 7-30 กันยายน 2558

smiley ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน-ครู แก้ไข-เปลี่ยน วันที่ 1-5 ตุลาคม 2558   พิมพ์บัตรประจำตัว  วันที่ 6-10 ตุลาคม 2558

smiley ศูนย์แข่งขันส่งร่างคำสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการและตารางการแข่งขัน  วันที่ 10 ตุลาคม 2558

smiley ศูนย์การแข่งขันประชุมกรรมการ  วันที่ 10-31 ตุลาคม 2558

smiley  เขตพื้นที่การศึกษาประชุมเตรียมความพร้อม  วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558

smiley พิธีเปิด ณ ศูนย์โรงเรียนวิเชียรมาตุ  วันที่ 6 พฤศจิกายน  2558

smiley จัดการแข่งขัน  วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2558

smiley พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน/ครู/กรรมการ  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2558

smiley ตัดโอนรายชื่อนักเรียน/ครู ไประดับภาคใต้   วันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2558

smiley ตรวจสอบรายชื่อ  วันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2558

smiley ส่งรายงานผลการดำเนินงาน  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2558

smiley การแข่งขันระดับภาคใต้  วันที่ 9-11 ธันวาคม 2558

smiley สรุปและรายงานผล  วันที่ 15-20 ธันวาคม 2558

ดาวน์โหลดได้ที่นี่

   

 
 

.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขันระดับภาค :.   

รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ => ภายในวันที่
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข => ภายในวันที่
ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู => วันที่
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => วันที่
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => หลังจบการแข่งขัน
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => ตั้งแต่
โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค => 1-12 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  14-16 พฤศจิกายน 2558
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู โรงเรียนดำเนินการ =>  17-23 พฤศจิกายน 2558
ดำเนินการรอนุญาตการเปลี่ยนตัว  =>  24 - 25 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  26 - 28 พฤศจิกายน 2558
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค =>  2 - 8 ธันวาคม 2558
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดสงขลา =>  9 - 11  ธันวาคม 2558

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันเสาร์ ที่ 01 สิงหาคม 2558 เวลา 00:00 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south65/domains/south65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 46
จำนวนทีม 1,209
จำนวนนักเรียน 3,167
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,815
จำนวนกรรมการ 1,072
ครู+นักเรียน 4,982
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,054
ประกาศผลแล้ว 118/135 (87.41%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 31
เมื่อวาน 82
สัปดาห์นี้ 217
สัปดาห์ที่แล้ว 684
เดือนนี้ 2,246
เดือนที่แล้ว 2,779
ปีนี้ 11,853
ทั้งหมด 151,203