ปฏิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน สพม.11 สุราษฎร์ธานี เขต 3

 

: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน  สพม.11  สุราษฎร์ธานี เขต 3 :.   
คำอธิบาย: http://www.central65.sillapa.net/ckfinder/userfiles/images/home.gifรับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ => วันที่ 7 กันยายน - 18 กันยายน 2558
คำอธิบาย: http://www.central65.sillapa.net/ckfinder/userfiles/images/home.gifตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข => ภายในวันที่  21-23 กันยายน 2558
คำอธิบาย: http://www.central65.sillapa.net/ckfinder/userfiles/images/home.gifปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู => วันที่ 24 กันยายน 2558
คำอธิบาย: http://www.central65.sillapa.net/ckfinder/userfiles/images/home.gifพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน/ครู/กรรมการ => วันที่ 28 กันยายน 2558 เป็นต้นไป
คำอธิบาย: http://www.central65.sillapa.net/ckfinder/userfiles/images/home.gifจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => วันที่ 8-9 ตุลาคม 2558
คำอธิบาย: http://www.central65.sillapa.net/ckfinder/userfiles/images/home.gifประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => หลังจบการแข่งขัน
คำอธิบาย: http://www.central65.sillapa.net/ckfinder/userfiles/images/home.gifพิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => ตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

ลิงค์เว็บระดับภาค จ.สงขลา  http://south65.sillapa.net/

วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2558 เวลา 10:07 น.