หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 23 39 29
2 003 โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา 13 21 18
3 007 โรงเรียนชัยบุรีพิทยา 30 58 44
4 009 โรงเรียนท่าชีวิทยาคม 9 14 12
5 011 โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม 42 102 62
6 013 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 24 43 32
7 015 โรงเรียนบ้านนาสาร 51 147 85
8 017 โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม 29 69 38
9 020 โรงเรียนพระแสงวิทยา 57 130 84
10 022 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 22 44 28
11 024 โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา 40 73 58
12 005 โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม 53 119 69
13 026 โรงเรียนเวียงสระ 65 180 112
14 019 โรงเรียนปัญญาทิพย์ 3 6 6
รวม 461 1045 677
1722

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]