หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.สุราษฎร์ธานี 3]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเวียงสระ 65 45 78.95% 7 12.28% 5 8.77% 0 0% 57
2 โรงเรียนพระแสงวิทยา 57 41 74.55% 11 20% 3 5.45% 0 0% 55
3 โรงเรียนบ้านนาสาร 51 35 74.47% 10 21.28% 2 4.26% 0 0% 47
4 โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม 53 28 75.68% 7 18.92% 1 2.7% 1 2.7% 37
5 โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม 42 19 59.38% 11 34.38% 2 6.25% 0 0% 32
6 โรงเรียนชัยบุรีพิทยา 30 19 65.52% 10 34.48% 0 0% 0 0% 29
7 โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา 40 16 53.33% 7 23.33% 6 20% 1 3.33% 30
8 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 24 16 88.89% 2 11.11% 0 0% 0 0% 18
9 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 22 14 77.78% 4 22.22% 0 0% 0 0% 18
10 โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม 29 11 47.83% 8 34.78% 4 17.39% 0 0% 23
11 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 23 8 47.06% 8 47.06% 1 5.88% 0 0% 17
12 โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา 13 4 40% 4 40% 1 10% 1 10% 10
13 โรงเรียนท่าชีวิทยาคม 9 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
14 โรงเรียนปัญญาทิพย์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]