หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงสระ เต็นท์ 1 8 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 น.
-
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงสระ เต็นท์ 1 8 ต.ค. 2558 13.00-16.00 น.
-
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงสระ เต็นท์ 2 8 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 น.
-
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงสระ เต็นท์ 2 8 ต.ค. 2558 13.00-16.00 น.
-
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงสระ เต็นท์ 3 8 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 น.
-
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงสระ เต็นท์ 3 8 ต.ค. 2558 13.00-16.00 น.
-
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงสระ เต็นท์ 4 8 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 น.
-
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงสระ เต็นท์ 4 8 ต.ค. 2558 13.00-16.00 น.
-
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงสระ เต็นท์ 5 8 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 น.
-
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงสระ เต็นท์ 5 8 ต.ค. 2558 13.00-16.00 น.
-
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงสระ เต็นท์ 1 9 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 น.
-
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงสระ เต็นท์ 1 9 ต.ค. 2558 13.00-16.00 น.
-
13 623 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงสระ เต็นท์ 2 9 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 น.
-
14 624 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงสระ เต็นท์ 2 9 ต.ค. 2558 13.00-16.00 น.
-
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงสระ เต็นท์ 3 9 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 น.
-
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงสระ เต็นท์ 3 9 ต.ค. 2558 13.00-16.00 น.
-
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงสระ เต็นท์ 4 9 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 น.
-
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงสระ เต็นท์ 4 9 ต.ค. 2558 13.00-16.00 น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]