ปฏิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน สพม.11 สุราษฎร์ธานี เขต 2

.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.   สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เขต 2

รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ => ภายในวันที่ 14 - 20 กันยายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข => วันที่ 22 กันยายน 2558
ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู => วันที่ 23 กันยายน 2558

พิมพ์บัตรประจำตัว  => ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2558
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => วันที่ 7- 8 ตุลาคม 2558
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => หลังจบการแข่งขัน
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => ตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2558

วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน 2558 เวลา 16:17 น.