หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี และโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
ระหว่าง วันที่ 8-9 ตุลาคม 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 ว่าที่ร้อยโทพลากร ประสงค์ ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ ฝ่ายจัดการแข่งขัน
2 นายสุชาติ บุญยก ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ ฝ่ายจัดการแข่งขัน
3 ว่าที่ร้อยตรีจตุพร สุดสอาด ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ ฝ่ายจัดการแข่งขัน
4 นายภาณุวัฒน์ กระจ่างแจ้ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ ฝ่ายจัดการแข่งขัน
5 นางอรฉัตร สุขนิตย์ เอี่ยมอ้น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ฝ่ายจัดการแข่งขัน
6 นายชวกร ชลสิทธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ฝ่ายจัดการแข่งขัน
7 นายศักดา ชินทัตโต นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ฝ่ายจัดการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]