หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ 13 18 16
2 019 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 79 260 139
3 017 โรงเรียนท่าอุแทพิทยา 28 61 42
4 015 โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา 10 24 12
5 030 โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม 27 45 32
6 032 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี 25 49 34
7 043 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 41 106 60
8 041 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 55 152 81
9 047 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 67 159 99
10 045 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 42 83 60
11 007 โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 13 19 18
12 008 โรงเรียนเกาะสมุย 49 152 79
13 013 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 26 50 32
14 034 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 66 188 104
15 001 โรงเรียน ม.อ.วิทยานุสรณ์ 0 0 0
16 012 โรงเรียนดารุสลาม 0 0 0
17 025 โรงเรียนธิดาแม่พระ 14 35 16
18 026 โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ 4 11 5
19 028 โรงเรียนปัญญาดี 2 2 2
20 027 โรงเรียนวมินทร์วิทยา 8 22 9
21 035 โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี 0 0 0
22 037 โรงเรียนศรีมิลินทร์อนุสรณ์ 1 2 2
23 039 โรงเรียนสิริสาธิต 0 0 0
24 040 โรงเรียนสุราษฎร์เทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม 0 0 0
25 010 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย 7 19 14
26 020 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 54 155 74
27 022 โรงเรียนเทศบาล 3 0 0 0
28 011 โรงเรียนดอนสักผดุงวิทย์ 24 61 30
29 038 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 30 30 30
30 005 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 13 25 14
31 021 โรงเรียนเทศบาล 1 0 0 0
32 023 โรงเรียนเทศบาล 4 10 23 19
33 024 โรงเรียนเทศบาล 5 9 36 12
รวม 717 1787 1035
2822

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]