หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.สุราษฎร์ธานี 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 79 55 79.71% 11 15.94% 2 2.9% 1 1.45% 69
2 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 66 45 70.31% 10 15.63% 8 12.5% 1 1.56% 64
3 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 67 41 78.85% 8 15.38% 2 3.85% 1 1.92% 52
4 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 54 27 55.1% 11 22.45% 9 18.37% 2 4.08% 49
5 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 55 19 47.5% 11 27.5% 4 10% 6 15% 40
6 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 41 18 51.43% 9 25.71% 5 14.29% 3 8.57% 35
7 โรงเรียนเกาะสมุย 49 17 47.22% 11 30.56% 7 19.44% 1 2.78% 36
8 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 42 13 36.11% 15 41.67% 5 13.89% 3 8.33% 36
9 โรงเรียนดอนสักผดุงวิทย์ 24 10 50% 6 30% 4 20% 0 0% 20
10 โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม 27 10 47.62% 5 23.81% 4 19.05% 2 9.52% 21
11 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี 25 10 55.56% 3 16.67% 4 22.22% 1 5.56% 18
12 โรงเรียนธิดาแม่พระ 14 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 26 5 22.73% 13 59.09% 2 9.09% 2 9.09% 22
14 โรงเรียนท่าอุแทพิทยา 28 5 21.74% 12 52.17% 5 21.74% 1 4.35% 23
15 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 30 5 18.52% 11 40.74% 9 33.33% 2 7.41% 27
16 โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ 13 5 45.45% 4 36.36% 2 18.18% 0 0% 11
17 โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา 10 4 44.44% 1 11.11% 2 22.22% 2 22.22% 9
18 โรงเรียนเทศบาล 4 10 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
19 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 13 3 30% 7 70% 0 0% 0 0% 10
20 โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 13 3 33.33% 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 9
21 โรงเรียนเทศบาล 5 9 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
22 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย 7 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
23 โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ 4 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
24 โรงเรียนปัญญาดี 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
25 โรงเรียนวมินทร์วิทยา 8 0 0% 2 40% 3 60% 0 0% 5
26 โรงเรียนศรีมิลินทร์อนุสรณ์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]