หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี และโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
ระหว่าง วันที่ 8-9 ตุลาคม 2558

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคารโรงฝึกงานช่าง (หลังอาคาร 4) 8 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
-
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคารโรงฝึกงานช่าง (หลังอาคาร 4) 9 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
-
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคารโรงฝึกงานช่าง (หลังอาคาร 4) 8 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
-
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคารโรงฝึกงานช่าง (หลังอาคาร 4) 9 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
-
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคาร 2 ห้อง 201 8 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
-
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคาร 2 ห้อง 201 9 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
-
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคาร 2 ห้อง 201 8 ต.ค. 2558 09.00 - 13.00
-
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคาร 2 ห้อง 201 9 ต.ค. 2558 09.00 - 13.00 ลงทะเบียนการแข่งขันหน้าอาคารเรียน 2
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคาร 2 ห้อง 203 8 ต.ค. 2558 09.00 - 11.00
-
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคาร 2 ห้อง 204 9 ต.ค. 2558 09.00 - 11.00
-
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคาร 2 ห้อง 205 8 ต.ค. 2558 09.00 - 13.00
-
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคาร 2 ห้อง 205 9 ต.ค. 2558 09.00 - 13.00
-
13 623 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี โรงอาหาร 8 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
-
14 624 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี โรงอาหาร 9 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
-
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี โรงอาหาร 8 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
-
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี โรงอาหาร 9 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
-
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคาร 3 ห้อง 302 - 304 8 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
-
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคาร 3 ห้อง 302 - 304 9 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]