หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี และโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
ระหว่าง วันที่ 8-9 ตุลาคม 2558

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 217 8 ต.ค. 2558 09.00 - 15.00 ลงทะเบียนการแข่งขันหน้าอาคารเรียน 2 ตั้งแต่ 08.00 - 08.30 น.
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 218 8 ต.ค. 2558 09.00 - 14.00
-
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 218 9 ต.ค. 2558 09.00 - 14.00
-
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 217 8 ต.ค. 2558 09.00 - 15.00
-
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 217 9 ต.ค. 2558 09.00 - 15.00
-
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 8 ต.ค. 2558 09.00 - 13.00
-
7 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 8 ต.ค. 2558 09.00 - 13.00
-
8 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 8 ต.ค. 2558 09.00 - 13.00
-
9 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 9 ต.ค. 2558 09.00 - 13.00
-
10 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 9 ต.ค. 2558 09.00 - 13.00
-
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 9 ต.ค. 2558 09.00 - 13.00
-
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 8 ต.ค. 2558 09.00 - 13.00
-
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 9 ต.ค. 2558 09.00 - 13.00
-
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 217 9 ต.ค. 2558 09.00 - 15.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]