ปฏิทินการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปี 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ปฏิทินการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปี 2558  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่  ปฎิทินการดำเนินงาน.pdf

 

วันศุกร์ ที่ 04 กันยายน 2558 เวลา 16:33 น.