ผลการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมครั้งที่ 65 ระดับพื้นที่ รอบคัดเลือก (ดนตรีสากล)
จากการจัดการแข่งขันกิจกรรมสาระดนตรีสากลรอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558
ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
ผลการแข่งขัน
- ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
- ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
วันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:35 น.