รายการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4-6
  1. ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์ ไมโครโฟน หูฟัง ปากกา ดินสอ และยางลบ
  2. สถานที่แข่งขันจัดเตรียมคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 7 และโปรแกรม Microsoft Office ให้เท่านั้น
  3. ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมโปรแกรมสำหรับติดตั้ง เพื่อใช้ในการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ในรูปแบบ CD หรือ DVD
วันอังคาร ที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16:49 น.