เชิญเข้าร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เรียนเชิญ ผู้บริหารสถานศึกษา. ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา. เข้าร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 12 พฤศจิกายน. 2558. เวลา. 08.30 น. ณ ลานพะยอม โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ /กลุ่มส่งเสริมฯสพม.16
วันอังคาร ที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15:33 น.