สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 37 8 4 49 46 2 0 1 48
2 สะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 30 8 5 43 29 10 8 1 47
3 หาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 26 9 9 44 41 9 5 0 55
4 หาดใหญ่วิทยาลัย 23 21 5 49 45 6 6 2 57
5 พิมานพิทยาสรรค์ 23 18 6 47 35 11 7 0 53
6 นวมินทราชูทิศ ทักษิณ 23 13 2 38 36 7 5 0 48
7 นาทวีวิทยาคม 19 10 5 34 30 9 9 1 48
8 จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 15 5 6 26 22 12 6 0 40
9 จะนะชนูปถัมภ์ 13 12 3 28 22 11 10 1 43
10 ราชประชานุเคราะห์ 42 13 11 5 29 20 9 9 1 38
11 มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 13 6 6 25 22 10 4 0 36
12 หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 12 16 7 35 34 13 7 0 54
13 สงขลาวิทยาคม 10 5 4 19 15 7 5 0 27
14 หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 9 11 7 27 24 9 5 3 38
15 วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 9 6 5 20 16 7 3 1 26
16 ละงูพิทยาคม 9 5 4 18 16 5 6 0 27
17 ธรรมโฆสิต 7 5 3 15 10 5 1 1 16
18 เทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 6 9 9 24 17 6 2 3 25
19 ราชประชานุเคราะห์ 43 6 2 5 13 14 8 5 0 27
20 พะตงวิทยามูลนิธิ 6 2 3 11 12 6 1 1 19
21 สตูลวิทยา 6 2 0 8 9 5 4 0 18
22 ทับช้างวิทยาคม 5 6 2 13 9 9 9 3 27
23 เทพพิทยาภาณุมาศ 5 2 4 11 9 5 2 2 16
24 ท่าแพผดุงวิทย์ 4 8 5 17 9 11 7 0 27
25 เทพา 4 6 12 22 12 13 6 2 31
26 กำแพงวิทยา 4 5 6 15 9 10 6 1 25
27 พะตงประธานคีรีวัฒน์ 4 4 5 13 11 8 4 2 23
28 กอบกุลวิทยาคม 4 4 4 12 10 5 5 2 20
29 ควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" 4 2 1 7 8 3 5 2 16
30 ทุ่งหว้าวรวิทย์ 3 10 10 23 12 16 13 4 41
31 ปาล์มพัฒนวิทย์ 3 6 2 11 11 3 4 1 18
32 สะบ้าย้อยวิทยา 3 3 9 15 7 10 7 1 24
33 สทิงพระวิทยา 3 2 4 9 4 9 6 3 19
34 ท่าศิลาบำรุงราษฎร์ 3 1 1 5 5 3 4 0 12
35 แสงทองวิทยา 3 1 0 4 5 3 4 5 12
36 คลองแดนวิทยา 3 0 1 4 4 2 5 1 11
37 ระโนด 2 6 9 17 3 11 11 3 25
38 กระแสสินธุ์วิทยา 2 5 3 10 8 9 4 0 21
39 ควนเนียงวิทยา 2 4 4 10 7 8 7 0 22
40 เขาแดงกุศลวิทยา 2 3 1 6 2 7 2 0 11
41 บำรุงศาสน์ 2 2 1 5 4 3 1 0 8
42 คุณธรรมวิทยา 2 1 0 3 5 3 1 2 9
43 ตะเครียะวิทยาคม 2 0 2 4 3 2 2 2 7
44 สทิงพระชนูปถัมภ์ 2 0 1 3 4 2 4 0 10
45 คูเต่าวิทยา 2 0 1 3 4 1 4 0 9
46 อักษรศิริ 1 4 3 8 1 9 4 0 14
47 ไม้แก่นประชาอุทิศ 1 4 2 7 4 1 5 1 10
48 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่(แผนกมัธยมศึกษา) 1 4 2 7 2 10 7 0 19
49 ระโนดวิทยา 1 4 0 5 5 4 4 0 13
50 จะโหนงพิทยาคม 1 3 5 9 4 7 3 2 14
51 รัตภูมิวิทยา 1 3 4 8 5 9 7 3 21
52 พัฒนาศาสตร์มูลนิธิ 1 3 1 5 0 4 5 1 9
53 อนุบาลมุสลิมสตูล 1 2 5 8 5 4 4 0 13
54 จะนะวิทยา 1 2 0 3 2 3 3 0 8
55 ป่าเรียนวิทยา 1 1 1 3 1 4 6 2 11
56 รัตนพลวิทยา 1 1 0 2 1 3 4 4 8
57 ธิดานุเคราะห์ 1 0 4 5 6 4 2 2 12
58 แจ้งวิทยา 1 0 0 1 3 0 0 0 3
59 พัฒนศึกษา 1 0 0 1 2 0 0 0 2
60 ปากจ่าวิทยา 1 0 0 1 1 1 12 2 14
61 เตรียมบัณฑิตพิชชาลัย 1 0 0 1 1 0 2 2 3
62 บุสตานุดดีน 1 0 0 1 1 0 0 1 1
63 ปาดังติณสูลานนท์ 0 5 4 9 7 6 2 0 15
64 ชะแล้นิมิตวิทยา 0 3 0 3 2 3 5 1 10
65 ควนโดนวิทยา 0 2 3 5 2 6 4 2 12
66 สมานคุณวิทยาทาน 0 2 0 2 5 2 3 2 10
67 วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ 0 1 1 2 4 2 2 1 8
68 บางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก 0 1 0 1 2 2 2 1 6
69 กอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ 0 1 0 1 1 1 3 0 5
70 สามบ่อวิทยา 0 1 0 1 1 0 3 0 4
71 จริยธรรมศึกษามูลนิธิ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
72 มุสลิมศึกษา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
73 สาครพิทยาคาร 0 1 0 1 0 2 1 1 3
74 เจริญศึกษา 0 1 0 1 0 1 2 0 3
75 มอ.วิทยานุสรณ์ 0 0 4 4 4 3 7 1 14
76 หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา 0 0 3 3 1 3 4 1 8
77 เทศบาล 1(เอ็งเสียงสามัคคี) 0 0 2 2 2 1 6 2 9
78 หาดใหญ่พิทยาคม 0 0 1 1 1 2 3 1 6
79 ธรรมศึกษามูลนิธิ 0 0 1 1 0 3 3 0 6
80 วิทยาสรรค์ศึกษา สงขลา 0 0 0 0 1 0 3 0 4
81 ส่องแสงวิทยา 0 0 0 0 0 4 3 0 7
82 พลวิทยา 0 0 0 0 0 2 3 1 5
83 เร๊าะห์มานีย๊ะห์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
84 จริยธรรมอิสลามมูลนิธิ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 อัลมูตาวัสษิเต๊าะห์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 ศาสนอุปถัมภ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 405 316 237 958 759 429 358 87 1,546