สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 46 2 0 1 48
2 หาดใหญ่วิทยาลัย 45 6 6 2 57
3 หาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 41 9 5 0 55
4 นวมินทราชูทิศ ทักษิณ 36 7 5 0 48
5 พิมานพิทยาสรรค์ 35 11 7 0 53
6 หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 34 13 7 0 54
7 นาทวีวิทยาคม 30 9 9 1 48
8 สะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 29 10 8 1 47
9 หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 24 9 5 3 38
10 จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 22 12 6 0 40
11 จะนะชนูปถัมภ์ 22 11 10 1 43
12 มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 22 10 4 0 36
13 ราชประชานุเคราะห์ 42 19 9 9 1 37
14 เทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 17 6 2 3 25
15 วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 16 7 3 1 26
16 สงขลาวิทยาคม 15 7 5 0 27
17 ละงูพิทยาคม 15 4 6 0 25
18 ราชประชานุเคราะห์ 43 14 8 5 0 27
19 เทพา 12 13 6 2 31
20 พะตงวิทยามูลนิธิ 12 6 1 1 19
21 พะตงประธานคีรีวัฒน์ 11 8 4 2 23
22 ปาล์มพัฒนวิทย์ 11 3 3 1 17
23 ทุ่งหว้าวรวิทย์ 10 16 12 4 38
24 กอบกุลวิทยาคม 10 5 5 2 20
25 ธรรมโฆสิต 10 5 1 1 16
26 ท่าแพผดุงวิทย์ 9 11 7 0 27
27 กำแพงวิทยา 9 10 6 1 25
28 ทับช้างวิทยาคม 9 9 9 3 27
29 สตูลวิทยา 9 5 4 0 18
30 เทพพิทยาภาณุมาศ 9 5 2 2 16
31 กระแสสินธุ์วิทยา 8 9 4 0 21
32 ควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" 8 3 5 2 16
33 สะบ้าย้อยวิทยา 7 10 7 1 24
34 ควนเนียงวิทยา 7 8 7 0 22
35 ปาดังติณสูลานนท์ 7 6 2 0 15
36 ธิดานุเคราะห์ 6 4 2 2 12
37 ระโนดวิทยา 5 4 4 0 13
38 อนุบาลมุสลิมสตูล 5 4 4 0 13
39 แสงทองวิทยา 5 3 4 5 12
40 ท่าศิลาบำรุงราษฎร์ 5 3 4 0 12
41 คุณธรรมวิทยา 5 3 1 2 9
42 สมานคุณวิทยาทาน 5 2 3 2 10
43 รัตภูมิวิทยา 4 9 7 3 20
44 สทิงพระวิทยา 4 7 6 3 17
45 จะโหนงพิทยาคม 4 7 3 2 14
46 มอ.วิทยานุสรณ์ 4 3 7 1 14
47 บำรุงศาสน์ 4 3 1 0 8
48 คลองแดนวิทยา 4 2 5 1 11
49 สทิงพระชนูปถัมภ์ 4 2 4 0 10
50 วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ 4 2 2 1 8
51 ไม้แก่นประชาอุทิศ 4 1 5 1 10
52 คูเต่าวิทยา 4 1 4 0 9
53 ระโนด 3 11 10 3 24
54 แจ้งวิทยา 3 0 0 0 3
55 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่(แผนกมัธยมศึกษา) 2 10 7 0 19
56 เขาแดงกุศลวิทยา 2 7 2 0 11
57 ควนโดนวิทยา 2 6 4 2 12
58 ชะแล้นิมิตวิทยา 2 3 5 1 10
59 จะนะวิทยา 2 3 3 0 8
60 ตะเครียะวิทยาคม 2 2 2 2 6
61 บางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก 2 2 2 1 6
62 เทศบาล 1(เอ็งเสียงสามัคคี) 2 1 6 2 9
63 พัฒนศึกษา 2 0 0 0 2
64 อักษรศิริ 1 9 4 0 14
65 ป่าเรียนวิทยา 1 4 6 2 11
66 รัตนพลวิทยา 1 3 4 4 8
67 หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา 1 3 4 1 8
68 หาดใหญ่พิทยาคม 1 2 3 1 6
69 ปากจ่าวิทยา 1 1 12 2 14
70 กอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ 1 1 3 0 5
71 สามบ่อวิทยา 1 0 3 0 4
72 วิทยาสรรค์ศึกษา สงขลา 1 0 3 0 4
73 เตรียมบัณฑิตพิชชาลัย 1 0 2 2 3
74 บุสตานุดดีน 1 0 0 1 1
75 จริยธรรมศึกษามูลนิธิ 1 0 0 0 1
76 มุสลิมศึกษา 1 0 0 0 1
77 พัฒนาศาสตร์มูลนิธิ 0 4 5 1 9
78 ส่องแสงวิทยา 0 4 3 0 7
79 ธรรมศึกษามูลนิธิ 0 3 3 0 6
80 พลวิทยา 0 2 3 1 5
81 สาครพิทยาคาร 0 2 1 1 3
82 เจริญศึกษา 0 1 2 0 3
83 เร๊าะห์มานีย๊ะห์ 0 0 0 1 0
84 จริยธรรมอิสลามมูลนิธิ 0 0 0 0 0
85 อัลมูตาวัสษิเต๊าะห์ 0 0 0 0 0
86 ศาสนอุปถัมภ์ 0 0 0 0 0
รวม 753 426 355 87 1,621