หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 116 โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา 27 52 34
2 042 โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม 26 40 31
3 050 โรงเรียนกำแพงวิทยา 33 80 51
4 017 โรงเรียนคลองแดนวิทยา 13 31 15
5 049 โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" 26 128 38
6 026 โรงเรียนควนเนียงวิทยา 50 105 60
7 048 โรงเรียนควนโดนวิทยา 14 22 15
8 023 โรงเรียนคูเต่าวิทยา 11 20 12
9 033 โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 55 111 69
10 032 โรงเรียนจะนะวิทยา 13 25 19
11 035 โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม 25 57 29
12 047 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 40 101 62
13 008 โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา 13 26 19
14 016 โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม 18 29 26
15 037 โรงเรียนทับช้างวิทยาคม 37 79 53
16 054 โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ 49 89 75
17 055 โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ 20 27 24
18 052 โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ 46 52 49
19 012 โรงเรียนธรรมโฆสิต 18 46 36
20 005 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 59 191 85
21 036 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 51 155 67
22 028 โรงเรียนบางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก 13 26 19
23 027 โรงเรียนปากจ่าวิทยา 20 48 32
24 043 โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์ 17 51 28
25 056 โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ 27 49 30
26 020 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ 36 116 48
27 046 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 53 218 86
28 003 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 68 207 93
29 031 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 42 139 66
30 014 โรงเรียนระโนด 34 70 54
31 013 โรงเรียนระโนดวิทยา 21 61 29
32 029 โรงเรียนรัตนพลวิทยา 13 18 13
33 030 โรงเรียนรัตภูมิวิทยา 32 54 42
34 051 โรงเรียนละงูพิทยาคม 29 71 46
35 004 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 32 99 51
36 007 โรงเรียนสงขลาวิทยาคม 28 60 42
37 045 โรงเรียนสตูลวิทยา 24 45 32
38 010 โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ 12 21 17
39 009 โรงเรียนสทิงพระวิทยา 26 38 34
40 040 โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา 30 80 40
41 044 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 54 146 86
42 053 โรงเรียนสาครพิทยาคาร 7 12 8
43 015 โรงเรียนสามบ่อวิทยา 12 24 14
44 021 โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม 10 19 16
45 019 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 64 192 99
46 018 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 77 262 125
47 022 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 57 133 77
48 025 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 45 186 85
49 024 โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา 13 23 13
50 041 โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา 18 26 21
51 038 โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ 34 55 38
52 039 โรงเรียนเทพา 39 104 56
53 034 โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ 12 30 22
54 080 โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ 5 8 8
55 098 โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 0 0 0
56 087 โรงเรียนกีญามุดดีน 0 0 0
57 109 โรงเรียนคุณธรรมวิทยา 11 25 18
58 089 โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ 3 1 1
59 111 โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ 10 14 6
60 099 โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ 0 0 0
61 096 โรงเรียนดรุณวิทยา 0 0 0
62 075 โรงเรียนดารุลมูญาฮีดีนวิทยามูลนิธิ 0 0 0
63 063 โรงเรียนดาวนายร้อย 0 0 0
64 106 โรงเรียนดีนูลอิสลาม 0 0 0
65 079 โรงเรียนท่าใหญ่วิทยา 0 0 0
66 104 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิสงขลา 0 0 0
67 113 โรงเรียนธรรมศึกษามูลนิธิ 8 17 8
68 064 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 15 28 19
69 103 โรงเรียนบำรุงศาสน์ 8 24 16
70 092 โรงเรียนบุสตานุดดีน 7 19 13
71 090 โรงเรียนป่าเรียนวิทยา 14 26 20
72 062 โรงเรียนพลวิทยา 6 11 6
73 061 โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 24 39 28
74 069 โรงเรียนพัฒนศึกษา 2 13 4
75 071 โรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิ 14 31 24
76 066 โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ 19 33 19
77 091 โรงเรียนมุสลิมศึกษา 1 2 1
78 100 โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา 0 0 0
79 093 โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่(แผนกมัธยมศึกษา) 22 44 28
80 088 โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ 12 16 14
81 115 โรงเรียนวิทยาสรรค์ศึกษา สงขลา 4 9 4
82 078 โรงเรียนศรีนคร 0 0 0
83 112 โรงเรียนศาสนอุปถัมภ์ 1 3 1
84 070 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ 0 0 0
85 077 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน 12 24 21
86 073 โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา 0 0 0
87 074 โรงเรียนสามัคคีศาสน์วิทยา 0 0 0
88 097 โรงเรียนส่งเสริมวิทยามูลนิธิ 0 0 0
89 086 โรงเรียนส่องแสงวิทยา 12 17 14
90 094 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร 0 0 0
91 058 โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 17 38 24
92 110 โรงเรียนอักษรศิริ 17 96 20
93 085 โรงเรียนอัลมูตาวัสษิเต๊าะห์ 2 0 0
94 105 โรงเรียนอิสลามวิทยานุเคราะห์ 0 0 0
95 060 โรงเรียนอิสลามศึกษาดารุ้ลบิร 0 0 0
96 114 โรงเรียนเจริญศึกษา 3 8 3
97 076 โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย 10 25 10
98 102 โรงเรียนเร๊าะห์มานีย๊ะห์ 5 11 5
99 059 โรงเรียนแจ้งวิทยา 3 6 3
100 065 โรงเรียนแสงทองวิทยา 17 29 21
101 006 โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ 0 0 0
102 068 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 51 171 88
103 067 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 37 81 56
104 084 โรงเรียนเทศบาล 1(เอ็งเสียงสามัคคี) 15 25 24
105 072 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 30 103 42
รวม 2060 5146 2900
8046

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง 0814788185 นางพัสนันท์ ยศดำ 0819903482 นายณัฎฐ์ มิ่งแก้ว 0815569298
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]