หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 68 46 93.88% 2 4.08% 0 0% 1 2.04% 49
2 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 77 45 76.27% 6 10.17% 6 10.17% 2 3.39% 59
3 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 57 41 74.55% 9 16.36% 5 9.09% 0 0% 55
4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 59 36 75% 7 14.58% 5 10.42% 0 0% 48
5 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 53 35 66.04% 11 20.75% 7 13.21% 0 0% 53
6 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 64 34 62.96% 13 24.07% 7 12.96% 0 0% 54
7 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 51 30 61.22% 9 18.37% 9 18.37% 1 2.04% 49
8 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 54 29 60.42% 10 20.83% 8 16.67% 1 2.08% 48
9 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 45 24 58.54% 9 21.95% 5 12.2% 3 7.32% 41
10 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 40 22 55% 12 30% 6 15% 0 0% 40
11 โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 55 22 50% 11 25% 10 22.73% 1 2.27% 44
12 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 42 22 61.11% 10 27.78% 4 11.11% 0 0% 36
13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 51 20 51.28% 9 23.08% 9 23.08% 1 2.56% 39
14 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 30 17 60.71% 6 21.43% 2 7.14% 3 10.71% 28
15 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 32 16 59.26% 7 25.93% 3 11.11% 1 3.7% 27
16 โรงเรียนละงูพิทยาคม 29 16 59.26% 5 18.52% 6 22.22% 0 0% 27
17 โรงเรียนสงขลาวิทยาคม 28 15 55.56% 7 25.93% 5 18.52% 0 0% 27
18 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 37 14 51.85% 8 29.63% 5 18.52% 0 0% 27
19 โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ 49 12 26.67% 16 35.56% 13 28.89% 4 8.89% 45
20 โรงเรียนเทพา 39 12 36.36% 13 39.39% 6 18.18% 2 6.06% 33
21 โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 24 12 60% 6 30% 1 5% 1 5% 20
22 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ 36 11 44% 8 32% 4 16% 2 8% 25
23 โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ 27 11 57.89% 3 15.79% 4 21.05% 1 5.26% 19
24 โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม 26 10 45.45% 5 22.73% 5 22.73% 2 9.09% 22
25 โรงเรียนธรรมโฆสิต 18 10 58.82% 5 29.41% 1 5.88% 1 5.88% 17
26 โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ 46 9 33.33% 11 40.74% 7 25.93% 0 0% 27
27 โรงเรียนกำแพงวิทยา 33 9 34.62% 10 38.46% 6 23.08% 1 3.85% 26
28 โรงเรียนทับช้างวิทยาคม 37 9 30% 9 30% 9 30% 3 10% 30
29 โรงเรียนสตูลวิทยา 24 9 50% 5 27.78% 4 22.22% 0 0% 18
30 โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ 34 9 50% 5 27.78% 2 11.11% 2 11.11% 18
31 โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา 27 8 38.1% 9 42.86% 4 19.05% 0 0% 21
32 โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" 26 8 44.44% 3 16.67% 5 27.78% 2 11.11% 18
33 โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา 30 7 28% 10 40% 7 28% 1 4% 25
34 โรงเรียนควนเนียงวิทยา 50 7 31.82% 8 36.36% 7 31.82% 0 0% 22
35 โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์ 17 7 46.67% 6 40% 2 13.33% 0 0% 15
36 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 15 6 42.86% 4 28.57% 2 14.29% 2 14.29% 14
37 โรงเรียนรัตภูมิวิทยา 32 5 20.83% 9 37.5% 7 29.17% 3 12.5% 24
38 โรงเรียนระโนดวิทยา 21 5 38.46% 4 30.77% 4 30.77% 0 0% 13
39 โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 17 5 38.46% 4 30.77% 4 30.77% 0 0% 13
40 โรงเรียนแสงทองวิทยา 17 5 29.41% 3 17.65% 4 23.53% 5 29.41% 17
41 โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ 20 5 41.67% 3 25% 4 33.33% 0 0% 12
42 โรงเรียนคุณธรรมวิทยา 11 5 45.45% 3 27.27% 1 9.09% 2 18.18% 11
43 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน 12 5 41.67% 2 16.67% 3 25% 2 16.67% 12
44 โรงเรียนสทิงพระวิทยา 26 4 18.18% 9 40.91% 6 27.27% 3 13.64% 22
45 โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม 25 4 25% 7 43.75% 3 18.75% 2 12.5% 16
46 โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ 19 4 26.67% 3 20% 7 46.67% 1 6.67% 15
47 โรงเรียนบำรุงศาสน์ 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
48 โรงเรียนคลองแดนวิทยา 13 4 33.33% 2 16.67% 5 41.67% 1 8.33% 12
49 โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ 12 4 40% 2 20% 4 40% 0 0% 10
50 โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ 12 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
51 โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ 12 4 36.36% 1 9.09% 5 45.45% 1 9.09% 11
52 โรงเรียนคูเต่าวิทยา 11 4 44.44% 1 11.11% 4 44.44% 0 0% 9
53 โรงเรียนระโนด 34 3 10.71% 11 39.29% 11 39.29% 3 10.71% 28
54 โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม 18 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 2 22.22% 9
55 โรงเรียนแจ้งวิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
56 โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่(แผนกมัธยมศึกษา) 22 2 10.53% 10 52.63% 7 36.84% 0 0% 19
57 โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา 18 2 18.18% 7 63.64% 2 18.18% 0 0% 11
58 โรงเรียนควนโดนวิทยา 14 2 14.29% 6 42.86% 4 28.57% 2 14.29% 14
59 โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา 13 2 18.18% 3 27.27% 5 45.45% 1 9.09% 11
60 โรงเรียนจะนะวิทยา 13 2 25% 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 8
61 โรงเรียนบางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก 13 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
62 โรงเรียนเทศบาล 1(เอ็งเสียงสามัคคี) 15 2 18.18% 1 9.09% 6 54.55% 2 18.18% 11
63 โรงเรียนพัฒนศึกษา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
64 โรงเรียนอักษรศิริ 17 1 7.14% 9 64.29% 4 28.57% 0 0% 14
65 โรงเรียนป่าเรียนวิทยา 14 1 7.69% 4 30.77% 6 46.15% 2 15.38% 13
66 โรงเรียนรัตนพลวิทยา 13 1 8.33% 3 25% 4 33.33% 4 33.33% 12
67 โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา 13 1 11.11% 3 33.33% 4 44.44% 1 11.11% 9
68 โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม 10 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 7
69 โรงเรียนปากจ่าวิทยา 20 1 6.25% 1 6.25% 12 75% 2 12.5% 16
70 โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ 5 1 20% 1 20% 3 60% 0 0% 5
71 โรงเรียนสามบ่อวิทยา 12 1 25% 0 0% 3 75% 0 0% 4
72 โรงเรียนวิทยาสรรค์ศึกษา สงขลา 4 1 25% 0 0% 3 75% 0 0% 4
73 โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย 10 1 20% 0 0% 2 40% 2 40% 5
74 โรงเรียนบุสตานุดดีน 7 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
75 โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
76 โรงเรียนมุสลิมศึกษา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
77 โรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิ 14 0 0% 4 40% 5 50% 1 10% 10
78 โรงเรียนส่องแสงวิทยา 12 0 0% 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 7
79 โรงเรียนธรรมศึกษามูลนิธิ 8 0 0% 3 50% 3 50% 0 0% 6
80 โรงเรียนพลวิทยา 6 0 0% 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 6
81 โรงเรียนสาครพิทยาคาร 7 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
82 โรงเรียนเจริญศึกษา 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
83 โรงเรียนเร๊าะห์มานีย๊ะห์ 5 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
84 โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ 10 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
85 โรงเรียนอัลมูตาวัสษิเต๊าะห์ 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
86 โรงเรียนศาสนอุปถัมภ์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง 0814788185 นางพัสนันท์ ยศดำ 0819903482 นายณัฎฐ์ มิ่งแก้ว 0815569298
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]