หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ห้องโสตทัศนศึกษา 12 พ.ย. 2558 09.00 - 11.00
-
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ห้องโสตทัศนศึกษา 14 พ.ย. 2558 09.00 - 11.00
-
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ห้องโสตทัศนศึกษา 12 พ.ย. 2558 13.00 - 16.30
-
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ห้องโสตทัศนศึกษา 13 พ.ย. 2558 09.00 - 11.00
-
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ห้องโสตทัศนศึกษา 14 พ.ย. 2558 13.00 - 15.00
-
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ห้องโสตทัศนศึกษา 13 พ.ย. 2558 15.00 - 16.30
-
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ห้องโสตทัศนศึกษา 14 พ.ย. 2558 15.00 - 16.30
-
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ห้องโสตทัศนศึกษา 14 พ.ย. 2558 15.00 - 16.30
-
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ห้องโสตทัศนศึกษา 12 พ.ย. 2558 11.00 - 12.00
-
10 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ห้องโสตทัศนศึกษา 13 พ.ย. 2558 13.00 - 15.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง 0814788185 นางพัสนันท์ ยศดำ 0819903482 นายณัฎฐ์ มิ่งแก้ว 0815569298
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]