หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สนามหญ้าหน้าโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 12 พ.ย. 2558 09.30-12.30
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สนามหญ้าหน้าโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 12 พ.ย. 2558 09.30-11.00
-
3 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อาคาร 2 ห้อง 222, 223, 224, 225 12 พ.ย. 2558 09.00-15.00
-
4 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อาคาร 2 ห้อง 232, 233, 234, 235 12 พ.ย. 2558 09.00-15.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง 0814788185 นางพัสนันท์ ยศดำ 0819903482 นายณัฎฐ์ มิ่งแก้ว 0815569298
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]