เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
12 พ.ย. 2558
13 พ.ย. 2558
14 พ.ย. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ผลการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมครั้งที่ 65 ระดับพื้นที่ รอบคัดเลือก (ดนตรีสากล)
จากการจัดการแข่งขันกิจกรรมสาระดนตรีสากลรอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558
ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
ผลการแข่งขัน
- ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
- ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
วันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:35 น.
รายการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4-6
  1. ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์ ไมโครโฟน หูฟัง ปากกา ดินสอ และยางลบ
  2. สถานที่แข่งขันจัดเตรียมคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 7 และโปรแกรม Microsoft Office ให้เท่านั้น
  3. ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมโปรแกรมสำหรับติดตั้ง เพื่อใช้ในการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ในรูปแบบ CD หรือ DVD
วันอังคาร ที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16:49 น.
เชิญเข้าร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เรียนเชิญ ผู้บริหารสถานศึกษา. ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา. เข้าร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 12 พฤศจิกายน. 2558. เวลา. 08.30 น. ณ ลานพะยอม โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ /กลุ่มส่งเสริมฯสพม.16
วันอังคาร ที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15:33 น.
แจ้งหัวข้อการแข่งขันศิลปหัตถกรรม นักเรียนครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
หัวข้อการแข่งขันศิลปหัตถกรรม นักเรียนครั้งที่ 65  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  สาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์  สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่  Sillapa.pdf
วันพุธ ที่ 04 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10:23 น.
รายชื่อคณะกรรมการ สถานที่จัดการแข่งขัน (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
รายชื่อคณะกรรมการ  สถานที่จัดการแข่งขัน  (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)  สามารถดูรายละเอียดได้ที่ khet.doc
วันจันทร์ ที่ 02 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:25 น.
เอกสารการเปลี่ยนตัว แก้ไข เพิ่ม ชื่อ-สกุลของนักเรียน/ครูผู้สอน/กรรมการ
เอกสารการเปลี่ยนตัว แก้ไข เพิ่ม ชื่อ-สกุลของนักเรียน/ครูผู้สอน/กรรมการ  สามารถดาว์นโหลดได้ที่นี่  DOC5.pdf
วันจันทร์ ที่ 02 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมครั้งที่ 65 ระดับพื้นที่ รอบคัดเลือก (ดนตรีสากล)
เนื่องจากกิจกรรมสาระดนตรีสากลมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวนมาก
ทางศูนย์การแข่งขันจึงกำหนดการแข่งขันรอบคัดเลือก

 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558
ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

รายละเอียดดังเอกสารแนบ
วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 17:09 น.
เปิดระบบการลงทะเบียน (ครั้งที่ 2)
12 - 19 ตุลาคม 2558
-เปิดระบบการลงทะเบียนครั้งที่ 2 สมัครแข่งขันระบบออนไลน์
โรงเรียนบันทึกข้อมูลนักเรียน ครูผู้สอน
(หมายเหตุ ขอให้ตรวจความถูกต้องของรายชื่อ เนื่องจากเกียรติบัตรจะออกตามรายชื่อที่ปรากฎ)
-โรงเรียนเปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อมูล
-ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจสอบ
รายการลงทะเบียนของโรงเรียน
                            
วันพุธ ที่ 07 ตุลาคม 2558 เวลา 11:12 น.
ปฏิทินการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปี 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ปฏิทินการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปี 2558  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่  ปฎิทินการดำเนินงาน.pdf

 

วันศุกร์ ที่ 04 กันยายน 2558 เวลา 16:33 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันเสาร์ ที่ 01 สิงหาคม 2558 เวลา 00:00 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

เชิญครู ชมคลิปวิดิโอ การประกวดงานศิลปะของกลุ่มสาระสังคมฯ
ประกาศ การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
Download กติกาหุ่นยนต์ผสม และไฟล์สนามการแข่งขันหุ่นยนต์
การเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ตัวแบ่งคั่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 และ68
แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 105
จำนวนทีม 2,060
จำนวนนักเรียน 5,146
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,900
จำนวนกรรมการ 669
ครู+นักเรียน 8,046
ครู+นักเรียน+กรรมการ 8,715
ประกาศผลแล้ว 121/135 (89.63%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 0
เมื่อวาน 21
สัปดาห์นี้ 50
สัปดาห์ที่แล้ว 100
เดือนนี้ 257
เดือนที่แล้ว 352
ปีนี้ 6,490
ทั้งหมด 209,219