หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกระบุรีวิทยา 38 74 50
2 002 โรงเรียนกะเปอร์วิทยา 35 60 36
3 004 โรงเรียนปากจั่นวิทยา 30 70 52
4 006 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 50 91 63
5 008 โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร 14 39 25
6 009 โรงเรียนสตรีระนอง 51 137 78
7 010 โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ 20 44 36
8 003 โรงเรียนดำรงศาสน์วิทยา 12 16 14
9 005 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา 3 5 4
10 007 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 19 28 21
รวม 272 564 379
943

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]