หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) [กลุ่ม สพม.ระนอง 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสตรีระนอง 51 41 89.13% 3 6.52% 0 0% 2 4.35% 46
2 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 50 37 82.22% 6 13.33% 0 0% 2 4.44% 45
3 โรงเรียนกระบุรีวิทยา 38 29 90.63% 2 6.25% 1 3.13% 0 0% 32
4 โรงเรียนกะเปอร์วิทยา 35 28 87.5% 2 6.25% 0 0% 2 6.25% 32
5 โรงเรียนปากจั่นวิทยา 30 23 95.83% 1 4.17% 0 0% 0 0% 24
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 19 10 71.43% 3 21.43% 1 7.14% 0 0% 14
7 โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร 14 9 64.29% 3 21.43% 1 7.14% 1 7.14% 14
8 โรงเรียนดำรงศาสน์วิทยา 12 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
9 โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ 20 7 36.84% 11 57.89% 1 5.26% 0 0% 19
10 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]