หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดระนอง
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 648 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 4 พ.ย. 2558 09.00-12.00 -
2 649 ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 4 พ.ย. 2558 09.00-12.00 -
3 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 4 พ.ย. 2558 09.00-12.00 -
4 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 4 พ.ย. 2558 09.00-12.00 -


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]