หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม 10 25 16
2 002 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร 7 27 11
3 005 โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ 0 0 0
4 006 โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา 2 4 3
5 010 โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ 0 0 0
6 012 โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ 5 5 5
7 013 โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม 7 13 10
8 014 โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 0 0 0
9 015 โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี 13 32 19
10 016 โรงเรียนสะนอพิทยาคม 5 10 5
11 017 โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 13 27 19
12 019 โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ 6 18 9
13 001 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 14 58 17
14 004 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 27 63 41
15 008 โรงเรียนแม่ลานวิทยา 4 10 7
16 007 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 13 29 18
17 009 โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ 6 11 6
18 018 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา 0 0 0
19 011 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี 3 5 4
รวม 135 337 190
527

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]