หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 27 27 100% 0 0% 0 0% 0 0% 27
2 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 14 14 100% 0 0% 0 0% 0 0% 14
3 โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี 13 13 100% 0 0% 0 0% 0 0% 13
4 โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 13 13 100% 0 0% 0 0% 0 0% 13
5 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 13 13 100% 0 0% 0 0% 0 0% 13
6 โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม 10 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
7 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
8 โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
9 โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
10 โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
11 โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
12 โรงเรียนสะนอพิทยาคม 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
13 โรงเรียนแม่ลานวิทยา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
15 โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]