หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 020 โรงเรียนอ่าวกะพ้อ 4 6 6
2 001 โรงเรียนกะปงพิทยาคม 15 46 28
3 003 โรงเรียนคลองเคียนราษฎร์รังสรรค์ 8 17 11
4 004 โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 40 96 66
5 006 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 107 159 82
6 007 โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม 8 15 8
7 008 โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 55 127 78
8 009 โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต 0 0 0
9 011 โรงเรียนทับปุดวิทยา 36 101 54
10 014 โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา 17 32 21
11 013 โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 35 104 58
12 012 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 40 80 47
13 018 โรงเรียนสตรีพังงา 26 62 36
14 002 โรงเรียนเกาะยาววิทยา 18 29 23
15 005 โรงเรียนดาริสสลามวิทยา 20 36 29
16 010 โรงเรียนตัรปียะห์อิสลามียะห์ 0 0 0
17 016 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 27 69 44
18 017 โรงเรียนศรัธาธรรม 0 0 0
19 019 โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา 7 12 10
20 015 โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว 0 0 0
รวม 463 991 601
1592

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]