หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) [กลุ่ม สพม.พังงา 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 107 41 83.67% 6 12.24% 2 4.08% 0 0% 49
2 โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 55 35 74.47% 8 17.02% 2 4.26% 2 4.26% 47
3 โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 35 25 78.13% 5 15.63% 1 3.13% 1 3.13% 32
4 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 40 24 72.73% 7 21.21% 2 6.06% 0 0% 33
5 โรงเรียนทับปุดวิทยา 36 20 64.52% 6 19.35% 5 16.13% 0 0% 31
6 โรงเรียนสตรีพังงา 26 18 90% 1 5% 1 5% 0 0% 20
7 โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 40 17 56.67% 10 33.33% 2 6.67% 1 3.33% 30
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 27 9 42.86% 6 28.57% 3 14.29% 3 14.29% 21
9 โรงเรียนกะปงพิทยาคม 15 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
10 โรงเรียนเกาะยาววิทยา 18 5 45.45% 5 45.45% 1 9.09% 0 0% 11
11 โรงเรียนคลองเคียนราษฎร์รังสรรค์ 8 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
12 โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา 17 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 7
13 โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา 7 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 0 0% 6
14 โรงเรียนอ่าวกะพ้อ 4 1 25% 0 0% 3 75% 0 0% 4
15 โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม 8 0 0% 3 60% 1 20% 1 20% 5
16 โรงเรียนดาริสสลามวิทยา 20 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]