หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สพม.14 จ.พังงา
ระหว่าง วันที่ 25-26 เดือน ตุลาาคม พ.ศ. 2558

[ ทั้งหมด   25 ต.ค. 2558   26 ต.ค. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 25 ต.ค. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 648 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" อาคาร 3 หอประชุม 1 25 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 649 ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" อาคาร 3 หอประชุม 1 25 ต.ค. 2558 13.00-16.00
3 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" อาคาร 2 ห้อง สมุดธรรมะ 25 ต.ค. 2558 09.00
4 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" อาคาร 2 ห้อง สมุดธรรมะ 25 ต.ค. 2558 13.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา อาคารจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ 25 ต.ค. 2558 09.00
2 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา อาคารจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ 25 ต.ค. 2558 09.00
3 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา อาคารจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ 25 ต.ค. 2558 09.00
4 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา อาคารจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ 25 ต.ค. 2558 09.00
5 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา อาคารจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ 25 ต.ค. 2558 09.00
6 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา อาคารจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ 25 ต.ค. 2558 09.00
7 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา อาคารจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ 25 ต.ค. 2558 09.00
8 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา อาคารจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ 25 ต.ค. 2558 09.00
9 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา อาคารจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ 25 ต.ค. 2558 09.00
10 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา อาคารจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ 25 ต.ค. 2558 09.00
11 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา อาคารจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ 25 ต.ค. 2558 09.00
12 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา อาคารจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ 25 ต.ค. 2558 09.00
13 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา อาคารจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ 25 ต.ค. 2558 09.00
14 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา อาคารจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ 25 ต.ค. 2558 09.00
15 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา อาคารจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ 25 ต.ค. 2558 09.00
16 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา อาคารจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ 25 ต.ค. 2558 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา หอประชุม 25 ต.ค. 2558 09:00
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา หอประชุม 25 ต.ค. 2558 09:00
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา หอประชุม 25 ต.ค. 2558 09:00
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา หอประชุม 25 ต.ค. 2558 09:00
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา หอประชุม 25 ต.ค. 2558 09:00
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา หอประชุม 25 ต.ค. 2558 09:00
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา หอประชุม 25 ต.ค. 2558 09:00
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา หอประชุม 25 ต.ค. 2558 09:00
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา หอประชุม 25 ต.ค. 2558 09:00
10 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา หอประชุม 25 ต.ค. 2558 09:00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" สนามฟุตบอล 25 ต.ค. 2558 09:00-12:00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" สนามฟุตบอล 25 ต.ค. 2558 13:00-16:00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอม 2 25 ต.ค. 2558 09:00-14:00
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง TOT 25 ต.ค. 2558 09:00-12:00
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง TOT 25 ต.ค. 2558 09:00-12:00
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอม 1 25 ต.ค. 2558 09:00-14:00
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอม 1 25 ต.ค. 2558 09:00-14:00
6 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" อาคาร 1 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ดนตรีไทย 25 ต.ค. 2558 09:00-16:00
7 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" อาคาร 1 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ดนตรีไทย 25 ต.ค. 2558 09:00-16:00
8 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" อาคาร 1 ชั้น ชั้น 2 ห้อง คอม2 25 ต.ค. 2558 09:00-14:00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" โรงฝึกงาน 25 ต.ค. 2558 09:00-12:00
2 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" โรงฝึกงาน 25 ต.ค. 2558 13:00-16:00
3 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" คหกรรม 25 ต.ค. 2558 09:00-12:00
4 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" คหกรรม 25 ต.ค. 2558 13:00-16:00
5 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" คหกรรม 25 ต.ค. 2558 09:00-12:00
6 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" คหกรรม 25 ต.ค. 2558 13:00-16:00
7 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" คหกรรม 25 ต.ค. 2558 09:00-12:00
8 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" คหกรรม 25 ต.ค. 2558 13:00-16:00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]