หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สพม.14 จ.พังงา
ระหว่าง วันที่ 25-26 เดือน ตุลาาคม พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" สนามฟุตบอล 25 ต.ค. 2558 09:00-12:00
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" สนามฟุตบอล 25 ต.ค. 2558 13:00-16:00
-
3 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" อาคาร 5 ห้อง 521 26 ต.ค. 2558 09:00-16:00
-
4 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" อาคาร 5 ห้อง 531 26 ต.ค. 2558 09:00-16:00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]