กำหนดการพิธิเปิด
กำหนดการ พิธีเปิดงานวันมัธยมศึกษา ครั้งที่ 25 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดพัทลุง ณ อาคาร อเนกประสงค์ โรงเรียนสตรีพัทลุง จังหวัดพัทลุง เวลา 09.00 - 09.30 - ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาลงทะเบียนรับเกียรติบัตร และ แขกผู้มีเกียรติพร้อมกันบริเวณหอประชุม เวลา 09.30 น. - วงเครื่องสายโรงเรียนสตรีพัทลุงบรรเลง เวลา 10.00 น. - ประธานในพิธีเปิด ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง มาถึง บริเวณพิธี - ลำนำบทกลอนความเป็นมาของงานวันมัธยมศึกษาจังหวัดพัทลุง - ชมการแสดงของนักเรียน เวลา 10.30 น. - ประธานคณะกรรมการอำนวยการวันมัธยมศึกษา นายจตุรงค์ สุขแก้ว กล่าวรายงาน - ประะานมอบเกียรติบัตร กล่าวเปิดงาน และเยี่ยมชมนิทรรศการ