หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนพัทลุง 60 43 81.13% 8 15.09% 1 1.89% 1 1.89% 53
2 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 52 35 74.47% 6 12.77% 6 12.77% 0 0% 47
3 โรงเรียนตะโหมด 47 28 82.35% 4 11.76% 0 0% 2 5.88% 34
4 โรงเรียนเขาชัยสน 43 25 73.53% 6 17.65% 2 5.88% 1 2.94% 34
5 โรงเรียนสตรีพัทลุง 37 25 80.65% 4 12.9% 2 6.45% 0 0% 31
6 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 41 23 67.65% 10 29.41% 0 0% 1 2.94% 34
7 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 42 23 69.7% 7 21.21% 3 9.09% 0 0% 33
8 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 27 12 52.17% 10 43.48% 1 4.35% 0 0% 23
9 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 21 12 75% 4 25% 0 0% 0 0% 16
10 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 34 10 37.04% 13 48.15% 3 11.11% 1 3.7% 27
11 โรงเรียนอิสลามศาสตร์มูลนิธิ 24 10 41.67% 10 41.67% 3 12.5% 1 4.17% 24
12 โรงเรียนพนางตุง 11 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
13 โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม 23 9 50% 8 44.44% 0 0% 1 5.56% 18
14 โรงเรียนอุดมวิทยายน 18 8 53.33% 5 33.33% 1 6.67% 1 6.67% 15
15 โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา 17 8 53.33% 5 33.33% 1 6.67% 1 6.67% 15
16 โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา 18 8 61.54% 4 30.77% 1 7.69% 0 0% 13
17 โรงเรียนบูรณะพัทศึกษามูลนิธิ 14 7 50% 5 35.71% 2 14.29% 0 0% 14
18 โรงเรียนควนขนุน 13 6 50% 4 33.33% 2 16.67% 0 0% 12
19 โรงเรียนประภัสสรรังสิต 23 6 50% 4 33.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
20 โรงเรียนปัญญาวุธ 18 5 31.25% 7 43.75% 4 25% 0 0% 16
21 โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี 12 5 45.45% 5 45.45% 1 9.09% 0 0% 11
22 โรงเรียนตะแพนพิทยา 12 5 45.45% 5 45.45% 0 0% 1 9.09% 11
23 โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ 10 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
24 โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร 10 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
25 โรงเรียนกงหราพิชากร 19 4 36.36% 5 45.45% 2 18.18% 0 0% 11
26 โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ 17 4 25% 4 25% 7 43.75% 1 6.25% 16
27 โรงเรียนควนพระสาครินทร์ 11 4 40% 4 40% 1 10% 1 10% 10
28 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
29 โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
30 โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
31 โรงเรียนประชาบำรุง 5 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
32 โรงเรียนวชิรธรรมสถิต 7 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
33 โรงเรียนศึกษาธรรมิสลามมูลนิธิ 10 0 0% 0 0% 4 80% 1 20% 5
34 โรงเรียนประทีปศาสน์วิทยามูลนิธิ 4 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
35 โรงเรียนภักดีอนุสรณ์ 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]