หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานวันมัธยมศึกษา ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง จังหวัดพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 163 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 1 ต.ค. 2558 08.30-16.00
-
2 166 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 1 ต.ค. 2558 08.30-16.00
-
3 627 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 1 ต.ค. 2558 08.30-12.00 ไม่ต้องจัดทำโปสเตอร์
4 628 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 1 ต.ค. 2558 08.30-12.00 ไม่ต้องจัดทำโปสเตอร์


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]