หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานวันมัธยมศึกษา ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง จังหวัดพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง สนามฟุตบอลโรงเรียนพัทลุง 30 ก.ย. 2558 09.00 รายงานตัว08.30 น. ศาลาสนามฟุตบอลโรงเรียนพัทุลง
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง สนามฟุตบอลโรงเรียนพัทลุง 30 ก.ย. 2558 13.00 รายงานตัว 12.30 น. ศาลาสนามฟุตบอลโรงเรียนพัทุลง
3 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง หอประชุมโรงเรียนพัทลุง 30 ก.ย. 2558 09.00-15.00 รายงานตัว08.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนพัทุลง
4 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง หอประชุมโรงเรียนพัทลุง 30 ก.ย. 2558 09.00-15.00 รายงานตัว08.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนพัทุลง


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]