หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 004 โรงเรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 1 2 2
2 021 โรงเรียนวิชิตสงคราม 8 41 16
3 003 โรงเรียนกะทู้วิทยา 37 79 56
4 014 โรงเรียนนักเรียนเรียนร่วม 0 0 0
5 017 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 57 125 85
6 022 โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ 0 0 0
7 023 โรงเรียนสตรีภูเก็ต 38 83 45
8 006 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 40 80 55
9 007 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม 28 70 40
10 019 โรงเรียนเมืองถลาง 23 48 28
11 005 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 16 26 18
12 008 โรงเรียนดาราสมุทร 18 71 28
13 009 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา 24 51 29
14 015 โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร 1 2 2
15 016 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 11 27 11
16 018 โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต 7 16 14
17 001 โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ 0 0 0
18 002 โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต 3 4 3
19 010 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 0 0 0
20 011 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา(ในพระอุปถัมภ์ฯ) 17 27 23
21 013 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ 0 0 0
22 012 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 0 0 0
23 020 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต 32 91 50
รวม 361 843 505
1348

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]