หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) [กลุ่ม สพม.ภูเก็ต 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 57 45 84.91% 7 13.21% 1 1.89% 0 0% 53
2 โรงเรียนสตรีภูเก็ต 38 33 86.84% 4 10.53% 1 2.63% 0 0% 38
3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 40 31 79.49% 8 20.51% 0 0% 0 0% 39
4 โรงเรียนกะทู้วิทยา 37 27 81.82% 5 15.15% 1 3.03% 0 0% 33
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต 32 15 62.5% 7 29.17% 1 4.17% 1 4.17% 24
6 โรงเรียนเมืองถลาง 23 14 60.87% 7 30.43% 2 8.7% 0 0% 23
7 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม 28 9 42.86% 5 23.81% 4 19.05% 3 14.29% 21
8 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา(ในพระอุปถัมภ์ฯ) 17 8 53.33% 4 26.67% 2 13.33% 1 6.67% 15
9 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 11 6 54.55% 2 18.18% 2 18.18% 1 9.09% 11
10 โรงเรียนวิชิตสงคราม 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
11 โรงเรียนดาราสมุทร 18 5 29.41% 7 41.18% 2 11.76% 3 17.65% 17
12 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 16 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
13 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา 24 5 62.5% 0 0% 2 25% 1 12.5% 8
14 โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
15 โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต 7 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 7
16 โรงเรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
17 โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]